Archive for Photos

Royal Hunt in YeKaterinburg. May 6, 2012

Royal Hunt in YeKaterinburg. May 6, 2012 

Photos by Katerina Kotelnikova, AleX Kotelnikov, Tatiana Zhynzhyna & Radik Akhmetshin 
See Album images »

Jon Lord in Yekaterinburg, Russia, October 7-9, 2009

Jon Lord in Yekaterinburg, Russia, October 7-9, 2009 

Photo by Katerina Kotelnikova. 
See Album images »

Gary Moore, Yekaterinburg, Russia, October 24, 2010

Gary Moore, Yekaterinburg, Russia, October 24, 2010